உ.பி வெற்றி உற்சாகத்தோடு ஆர்.கே.நகரில் களமிறங்குவோம்: தமிழிசை நம்பிக்கை