"பெரிய நடிகனா வரப்போற நீ" - கமலுக்கு பாரதிராஜா சொன்ன வாக்குx