"மல்டிப்ளெக்ஸில் வெற்றி பெற்றால் மட்டும் வெற்றி அல்ல" - சுந்தர் சி வருத்தம்