''கே.பி.-யின் படங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்'' - நடிகர் சிவகுமார் கோரிக்கை

x