''பாட்டும் நானே பாவமும் நானே!'' - அசத்தலாய் தமிழ் பேசும் அமெரிக்க அமெண்டாx