"எங்க பணத்தை எங்களுக்கு குடுத்துடுங்க.." களத்தில் இறங்கிப் போராடும் போக்குவரத்துத் துறையினரின் குடும்பத்தினர்