''நான் பாதி மலையாளி!'' - பாபநாசம் வெற்றி விழாவில் கமல்