'உத்தம வில்லன்' படத்தின் 'காதலாம் கடவுள் முன்' பாடல் உருவான விதம்

x