''தனிநபர் விமர்சனத்தில் உடன்பாடில்லை!'' - திருமாவளவன்

x