''ஏ.ஆர். ரஹ்மான் என் ஹீரோ'' - 'தள்ளிப் போகாதே' சித் ஸ்ரீராம் சிறப்புப் பேட்டி