"ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்! அது அவர் தான்" - 'ரியல் ஸ்டார்' உபேந்திரா ஓபன் டாக்x