10 ரூபாய்க்கு உணவளிக்கும் நடிகர் கார்த்தியின் ரசிகர்கள்!x