அன்பு பெருகிவிட்டதால் சின்ன இருமல் கூட செய்தியாகிவிடுகிறது - கமல்ஹாசன் பேச்சுx