தமிழில் படங்கள் நடிக்காததற்கு காரணம் இது தான்! - நடிகர் நாகார்ஜூனா ஓபன் டாக்x