மணி சார்க்கு வாழ்த்துகள்! - 'இரட்சன்' பட பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நாகார்ஜுன் பேச்சுx