19 வருடங்களுக்கு பிறகு சுந்தர்.சி - யுவன் கூட்டணி! மேடையில் பாடி அசத்திய யுவன்...x