2010ல எனக்கு விபத்து ஏற்பட்டுச்சு.10 வருஷத்துக்கு பிறகு நடிக்குறேன்!x