"அப்பா செம ஹார்டு ஒர்க்" - துருவ் விக்ரம் நெகிழ்ச்சிx