"அன்பில் மகேஷ்க்கும் எனக்குமான நட்பு பிரிக்க முடியாத சொந்தம்" - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுx