இளையராஜாவிற்கு ஐந்து பாரதரத்னா விருது பெறுவதுற்கு கூட தகுதி இருக்கிறது.ஆனால்...? - இயக்குநர் அமீர் கருத்து

x