'கையளவு மனசு’ல ஒர்க் பண்ணின அனுபவம்! - 'மர்மதேசம்’ நாகா ஃப்ளாஷ்பேக்x