"மழையை பொருட்படுத்தாம தியேட்டருக்கு வந்த மக்களுக்கு நன்றி!" - 'மாநாடு' படக்குழுவினர் நெகிழ்ச்சி உரை

x