’செருப்புடன் பேட்டி எடுத்தேன்!’ - கவிஞர் மு.மேத்தாவின் ‘கண்ணீர்ப்பூக்கள்’ நினைவுகள்

x