'புஜ்ஜி', 'நேத்து' எந்தப் பாடலும் படத்தில் இல்லை: கார்த்திக் சுப்பராஜ் | ஜகமே தந்திரம்

x