"இந்த நாள் வராமலே இருந்திருக்கலாம்" - நடிகர் கார்த்திக் உருக்கம்

x