50% இருக்கையால் கர்ணனுக்கு பாதிப்பா? - மாரி செல்வராஜ் சிறப்பு நேர்காணல்

x