படம் எப்படி இருக்கு? - 'சுல்தான்' முதல் பார்வை ரசிகர்கள் கருத்து

x