"வாழ்க்கையில கீழே இறக்கிவிட நிறைய பேர் ரெடியா இருக்காங்க!" - விஷ்ணு விசால்

x