'களத்தில் சந்திப்போம்' படம் எப்படி இருக்கு? - பொதுமக்கள் கருத்துx