'ஈஸ்வரன்' வெளியீட்டில் உள்ள சிக்கல் என்ன? AAA தயாரிப்பாளர் மைக்கேல் ராயப்பன் விளக்கம் | இந்து தமிழ் திசை

x