ஜீவா, அருள்நிதி நடித்துள்ள 'களத்தில் சந்திப்போம்' டீஸர்x