"இந்த படத்திற்கு செலவழித்த பணம் திரும்ப வரவில்லை!" - 'ஒத்த செருப்பு' திரைப்படத்திற்கு மத்திய அரசு விருது பற்றி வெளிப்படையாய் பேசிய பார்த்திபன்!

x