கதையிலிருந்து திரைக்கு...: 'சூரரைப் போற்று' உருவான விதம்