'துருவ நட்சத்திரம்' படத்தின் 'ஒரு மனம்' பாடல் வீடியோ வடிவில்