விஷால் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சக்ரா' ட்ரெய்லர் முன்னோட்டம்