"ரஹ்மான் பாட்டே கேட்டதில்லை!" கமல்ஹாசன் - ரஹ்மான் உரையாடல் Part 1