ரம்யா நம்பீசன் மீது எனக்கு crush! - ரோபோ சங்கர் கலகல பேச்சு