"அந்த பாவம் உங்களை சும்மா விடாது!" - விஷால் அணியினர் மீது குற்றச்சாட்டு