ரவிதேஜா, ஸ்ருதி ஹாசன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’க்ராக்’ டீஸர்

test