"22 வருசத்துக்கு பிறகு சினிமால நடிக்கிறேன்!" - அரங்கை சிரிக்க வைத்த லியோனியின் நகைச்சுவை பேச்சு