’மாஸ்டர்’ படத்திலிருந்து 'ஒரு குட்டிக் கதை' பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ