‘ரங்கா’ படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘தீராமல்’ பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ