"தனுஷ் டெரரா இருப்பார்!" - வடிவுக்கரசி ஓபன் டாக் | பாகம் - 5