தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பட்டாஸ்' மோஷன் போஸ்டர்