விஜய்க்கும் விஜய் சேதுபதிக்கும் என்ன ஒற்றுமை? Kathir Interview | Jada Movie