"மாடு மேய்ப்பவரை இயக்குநராக்கியவர் பா.ரஞ்சித்" - மாரி செல்வராஜ்