அமலா பால் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'அதோ அந்த பறவை போல' டீஸர்