மிரட்டும் 'பிகில்' டிக்கெட் விலை! வாய் திறப்பாரா விஜய்?