'பக்ரீத்' சர்ச்சைக்குரிய படமா? - விக்ராந்த் பதில்x