கீர்த்தி சுரேஷ் அளவுக்கு நான் உழைக்கவில்லை: அம்மா மேனகா நெகிழ்ச்சி